ТАЄМНІСТЬ ДОЗ: ЯК ЦЕ ПИТАННЯ ВИРІШУЄТЬСЯ В ЄС

Таємність державного оборонного замовлення (ДОЗ) — це потреба воєнного часу чи вигадане прикриття для зловживань? Цим питанням вже тривалий час опікується експертне середовище, спостерігачі з числа ЗМІ та волонтерів. Чіткої відповіді досі немає.

При цьому вивчення фахівцями Центрального науково-дослідного інституту  озброєнь і військової техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) аспектів державної закупівлі у сфері оборони в країнах ЄС свідчить, що саме такі підходи мають місце у частині таємності. В профільному інституті зроблено наступні висновки.

По-перше, в Україні здійснення державних закупівлі в сфері оборони регламентуються такими основними законодавчими актами:

– Закон України № 922-VIII від 25.12.2015 “Про публічні закупівлі”.

– Закон України № 464-XIV від 03.03.1999 “Про державне оборонне замовлення”.

– Закон України № 1356-VIII від 12.05.2016 “Про особливості закупівлі товарів робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”.

По-друге, критерії закупівлі Європейського союзу та України в основному мають аналогічні вимоги.

По-третє, розглянуті директиви Європейського союзу містять два положення, що не мають аналогів у відповідних законодавчих актах України. Зокрема:

– замовники можуть визначати найбільш економічно вигідну пропозицію і найнижчу вартість використовуючи підхід на основі витрат протягом життєвого циклу;

– запровадження нової процедури для складних контрактів – так званого “інноваційного партнерства”. Це процедура, яка включає не тільки закупівлю інноваційних товарів, послуг або робіт, але також включає цілком попередній процес концептуалізації, розробки, проектування і т.д. Така процедура може бути використана особливо для проектів ЄС з дослідження та розробки.

Ключовою ідеєю, яку висловлюють в ЦНДІ ОВТ ЗСУ: було б доцільно запровадити ці положення розглянутих директив ЄС у відповідних законодавчих актах України.

 

Як це відбувається в ЄС.

Договором про функціонування Європейського союзу (ДФЄС) передбачено виконання директив, що регламентують державні закупівлі. У сфері оборони в ЄС застосовуються такі директиви:

– Директива про здійснення державних закупівель в державному секторі (Директива 2014/24/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі. http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj);

– Директива щодо закупівель в сфері оборони (Директива 2009/81/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 13 липня 2009 року про координування процедур укладення окремих видів контрактів на виконання робіт, закупівлю товарів і надання послуг у сфері оборони та безпеки. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0081).

Зі сторони України положеннями Угоди про асоціацію передбачено перехідний період до восьми років для повної адаптації системи державних закупівель України до стандартів ЄС, тобто з 2014 року до 2022 року [Збірник директив ЄС з питань державних закупівель].

Директива про здійснення державних закупівель в державному секторі передбачає:

– вільне переміщення товарів, свободу розміщення та свободу надання послуг, а також принципи, які випливають з цього, наприклад, рівноправне ставлення, недискримінація, взаємне визнання, пропорційність та прозорість;

– застосування та розвиток електронних закупівель;

– включення питання екологічного відшкодування;

– використання замовниками в якості пріоритету європейських або міжнародних стандартів в тендерній документації;

– полегшення доступу малих і середніх підприємств до державних закупівель;

– зниження адміністративного навантаження з надання відповідних сертифікатів (цю норму введено насамперед в інтересах малих і середніх підприємств);

– запровадження обов’язку розділяти контракти на лоти (якщо це можливо) з метою надання кращого доступу до процедур державних закупівель малим підприємствам;

– сприяння інноваціям в сфері державних закупівель;

– забезпечення соціального захисту та екології;

– запровадження нової процедури для складних контрактів – так званого “інноваційного партнерства” (це процедура, яка включає не тільки закупівлю інноваційних товарів, послуг або робіт, але також включає цілком попередній процес концептуалізації, розробки, проектування і т.д. Така процедура може бути використана особливо для проектів ЄС з дослідження та розробки);

– розширення прав замовника вимагати різну спеціальну документацію та взяття зобов’язань, наприклад, стосовно можливості захисту конфіденційної інформації та забезпечення безпеки поставок. Така документація в формі сертифікатів тощо може вимагатись від субпідрядників та всіх інших учасників поставки;

– заборона або обмеження використання тільки ціни або тільки вартості для оцінки найбільш економічно вигідної пропозиції з метою заохочення більшої орієнтації на якість державних закупівель;

– оцінка співвідношення ціни і якості на основі інших факторів, ніж тільки вартість або винагорода. У залежності від послуги або продукту, такі фактори могли б, наприклад, включати в себе умови поставки та оплати, аспекти післяпродажного обслуговування (наприклад, рівня надання консультативних послуг та послуг із заміни) або екологічні чи соціальні аспекти;

– визначення найбільш економічно вигідної пропозиції і найнижчої вартості використовуючи підхід на основі витрат протягом життєвого циклу;

Довідково:
В цій Директиві визначено термін життєвий цикл. Він означає всі послідовні та/або взаємопов’язані етапи, включаючи необхідні дослідження і розробки, виробництво, торгівлю та її умови, транспортування, використання і технічне обслуговування протягом усього періоду існування продукту або робіт або надання послуги, починаючи з придбання сировини або генерування ресурсів і закінчуючи ліквідацією, розпродажем і завершенням послуг або утилізацією;

 

Директива про здійснення державних закупівель в сфері оборони передбачає таке:

– підтримка додаткових бар’єрів в обґрунтованих випадках, включаючи оборонні та безпекові інтереси країн ЄС. Це стосується контрактів на закупівлю військового спорядження, а також контрактів, що містять інформацію з обмеженим доступом;

– процедурні захисні заходи для звуження потреби застосування ДФЄС з причин безпекових інтересів в державних закупівлях, а також роз’яснено причини для цього.

– встановлення вищих порогових значень даючи більше гнучкості стосовно вибору процедури закупівлі;

– вираховування потреб замовника протягом усього життєвого циклу продукту, тобто дослідження та розробки, промислової розробки, виробництва, ремонту, модернізації, модифікації, технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення, навчання, випробування, виведення з експлуатації та утилізації. Ці стадії, зокрема, передбачають дослідження, оцінку, зберігання, транспортування, монтаж, обслуговування, демонтаж, знищення та надання всіх інших послуг, які слідують за розробкою початкового проекту. Деякі контракти можуть передбачати поставку деталей, компонентів та/або складових частин, які входять до складу продукту або йдуть із ним у комплекті, та/або поставку спеціальних інструментів, випробувального обладнання або кріплення;

Довідково:
В цій Директиві зазначено, що термін “дослідження і розробки” поширюється на фундаментальні дослідження, прикладні дослідження та експериментальні розробки. Фундаментальне дослідження – це експериментальна або теоретична робота, яка здійснюється з метою отримання нових знань про основи явищ і факти, що піддаються спостереженню, і не має на меті прикладного застосування результатів. В основі прикладного дослідження також лежить виконання роботи з метою отримання нових знань, однак воно спрямовується на досягнення певної практичної мети або виконання практичного завдання. Експериментальна розробка – це діяльність на основі наявних знань, отриманих в результаті дослідження та/або практичного досвіду, з метою започаткування виробництва нових матеріалів, продуктів або пристроїв, розробки нових або суттєвого вдосконалення наявних процесів, систем і послуг. Експериментальна розробка може передбачати створення технологічних демонстраційних зразків, тобто пристроїв, які демонструють роботу нової концепції або технології у відповідному або типовому середовищі. Дослідження та розробка не передбачають створення та модифікацію передсерійних зразків, інструментів, а також організацію промислового виробництва, промислову розробку або виробництво;

– стимулювання досліджень та розробок – один із ключових способів зміцнення європейської оборонної технологічно-промислової бази, чому також сприяє підвищення відкритості процедур закупівель. Важливість досліджень і розробок у цій специфічній сфері обґрунтовує максимальну гнучкість процедур присудження контрактів на поставки та послуги, пов’язані з науково-дослідною діяльністю. Однак така гнучкість не повинна обмежувати справедливу конкуренцію на подальших стадіях життєвого циклу продукту. У зв’язку з цим контракти на дослідження та розробки мають охоплювати лише ті заходи, що передують стадії, на якій можна об’єктивно оцінити налагодженість нових технологій та забезпечити мінімізацію ризиків.

 

Матеріал надано ЦНДІ ОВТ ЗСУ

Поделиться публикацией