ПРЕЗИДЕНТ ВИДАВ УКАЗ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №486/2020

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 листопада 2020 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

  1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 листопада 2020 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України» (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 листопада 2020 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 5 листопада 2020 року № 486/2020

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 5 листопада 2020 року

Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України

За результатами розгляду пропозицій до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

  1. Кабінету Міністрів України:

1) передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5,93 відсотка від валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 267 250,9 млн гривень, у тому числі не менше 233 111,2 млн гривень – із загального фонду державного бюджету, 14 139,7 млн гривень – із спеціального фонду державного бюджету, а також передбачити право Кабінету Міністрів України щодо надання державних гарантій в обсязі до 20 000,0 млн гривень для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави;

2) вжити у 2021 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;

виконання заходів із розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки і озброєння, боєприпасів, високоточних засобів ураження та продуктів спеціальної хімії, облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань боєприпасів;

виконання робіт із реалізації дослідницьких проектів і створення нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони, а також упровадження інформаційно-аналітичних систем в оборонно-промисловому комплексі;

забезпечення готовності об’єднаних сил;

посилення системи протиповітряної оборони держави;

розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

посилення розвідувальних спроможностей держави;

реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;

посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю;

реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, насамперед усунення диспропорцій у розмірах їх грошового забезпечення;

3) передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» видатки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, для виконання державних програм реформування оборонно-промислового комплексу, а також розвитку оборонних технологій на рівні до 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту, у тому числі на:

а) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

б) розвиток перспективних оборонних технологій та подолання розриву між фундаментальними дослідженнями та їх використанням в оборонно-промисловому комплексі й у воєнній сфері:

проведення досліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовки наукових кадрів та фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури на рівні не менше 125,0 млн гривень, у тому числі 45,0 млн гривень на фінансування системи спеціальної інформації;

проведення робіт із реалізації проектів з виконання наукових досліджень і розробок та розробки нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони України на рівні не менше 300,0 млн гривень;

4) забезпечити розроблення, погодження в установленому порядку проекту основних показників державного оборонного замовлення на 2021 рік та орієнтовних показників обсягів державного оборонного замовлення на 2022 і 2023 роки і подати у двотижневий строк після набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на розгляд Ради національної безпеки і оборони України;

5) забезпечити розроблення та прийняття до 15 лютого 2021 року нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень Закону України «Про оборонні закупівлі», які б забезпечили можливість планування та закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, зокрема щодо порядку формування основних показників закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на плановий бюджетний період та орієнтовних показників обсягів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) прискорити формування та забезпечити ефективну роботу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;

7) прискорити виконання завдань, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки», введеним у дію Указом Президента України від 27 лютого 2020 року № 59;

8) завершити у місячний строк виконання завдання, визначеного підпунктом 11 пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки», введеного в дію Указом Президента України від 27 лютого 2020 року № 59, щодо актуалізації та продовження строку виконання до 2024 року Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 197-3, та Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 366-6;

9) передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році суб’єктам господарювання – резидентам України за кредитами (позиками), які залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави для потреб державних замовників оборонних закупівель: Міністерству оборони України – 16 000,0 млн гривень; Міністерству внутрішніх справ України – 4 000,0 млн гривень;

10) розробити та затвердити у тримісячний строк державну цільову оборонну програму з реалізації в інтересах сектору безпеки і оборони України проектів з виконання наукових досліджень і розробок, розробок нових технологій;

11) опрацювати питання щодо внесення змін до законодавчих актів України стосовно зарахування 70 відсотків понад планових надходжень коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення), до спеціального фонду державного бюджету та спрямування таких коштів на реалізацію заходів для виконання завдань та функцій Національної поліції України;

12) вжити в установленому порядку заходів щодо збільшення фінансування у 2021 році для Міністерства оборони України, органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема виплату винагород, оплату праці у зв’язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, відповідно до обґрунтованих потреб.

  1. Внести зміни до підпункту 3 пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки», введеного в дію Указом Президента України від 27 лютого 2020 року № 59, виклавши його в такій редакції:

3) затвердити:

у тижневий строк відповідно до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників з оборонного замовлення;

у місячний строк після затвердження програм, зазначених в абзаці другому цього підпункту, умови надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування зазначених програм в обсязі, визначеному статтею 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», що реалізуються для потреб Міністерства оборони України, – 9530,0 млн гривень, Державної служби України з надзвичайних ситуацій – 470,0 млн гривень».

  1. Державним замовникам з оборонного замовлення підготувати до 31 грудня 2020 року проекти програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників з оборонного замовлення відповідно до розподілу державних гарантій на 2021 рік, визначених підпунктом 1 пункту 1 цього рішення.
  2. Визнати такими, що втратили актуальність, завдання, визначені пунктами 1 і 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2019 року «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 – 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України», введеного в дію Указом Президента України від 25 квітня 2019 року № 167.
  3. Органам сектору безпеки і оборони України вжити протягом 2021 року заходів щодо:

посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання визначеного державним бюджетом обсягу коштів;

недопущення настання гарантійних випадків та відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних із виконанням гарантійних зобов’язань;

скорочення обсягів дебіторської заборгованості, недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості (її списання до вирішення питання в установленому порядку).

  1. Міністерству фінансів України забезпечувати протягом 2021 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.
Поделиться публикацией