ТРЕНДИ В НАУЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ2020-2040. ПРО ЩО СВІДЧИТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ НАТО. Частина 1

Дослідження НАТО «Тренди в науці та технологіях 2020 – 2040 рр.», провелене в 2020 році, подає оцінку виникаючих або руйнівних наук і технологій (S&T) та їх потенційний вплив на військові операції НАТО, оборонні спроможності та простір для політичних рішень.

Ця оцінка спирається на колективні уявлення Організації НАТО з науки і технологій (STO), її мережі спільної роботи з понад 6000 діючих вчених, аналітиків, дослідників, інженерів та пов’язаних із ними наукових установ.

Ці погляди поєднуються з вичерпним оглядом літератури майбутнього S&T з відкритих джерел та обраними національними науково-дослідними програмами.

Доповідь має на меті допомогти нинішнім та майбутнім військовим і цивільним, які приймають рішення, у розумінні Нових та / або руйнівних технологій (EDT).

Зокрема, вона зосереджується на питаннях:

Чому EDT важливі для майбутньої діяльності Альянсу;

Яким чином вони розвиватимуться з часом, а також

Що це означає для Альянсу з операційної, організаційної чи промислової перспективи?

Зрештою, ця оцінка має на меті зосередити увагу на зусиллях Альянсу в галузі S&T досліджень та: (1) на високому рівні, забезпечує огляд загроз та можливостей, які представляють EDT; (2) на рівні персоналу, допомогти в управлінні проектуванням майбутніх військових концепцій та можливостей; а також (3) в цілому, допомогти розробникам політики в підготовці сил Альянсу та промисловості в країнах НАТО до успішних місій в майбутньому середовищі безпеки.

Протягом наступних 20 років можна очікувати, що чотири загальні характеристики визначатимуть багато ключових передових військових технологій:

  • Інтелектуальні: використовувати інтегрований штучний інтелект (AI), орієнтовані на знання аналітичні можливості та симбіотичний AI-людини, щоб забезпечити руйнівні програми у всьому технологічному спектрі;
  • Пов’язані між собою: використовувати мережу віртуальних та фізичних просторів, включаючи мережі сенсорів, організацій, осіб та автономних агентів, пов’язаних за допомогою нових методів шифрування та технології розподілених книг;
  • Поширені: використовувати децентралізовані та всюдисущі масштабні зондування, зберігання та обчислення для досягнення нових руйнівних військових ефектів;
  • Цифрові: цифрове змішування людських, фізичних та інформаційних просторів для підтримки нових руйнівних ефектів.

Технології з цими характеристиками повинні збільшити оперативну та організаційну ефективність Альянсу через: розвиток переваг знань та рішень; використання нових надійних джерел даних; підвищену ефективність мережевих можливостей в усіх операційних просторах та інструментів влади; і адаптування до майбутнього середовища безпеки, наповненого дешевими, розповсюдженими та доступними в усьому світі технологіями.

Вісім сильно взаємозалежних S&T сфер вважатимуться основними стратегічними руйнівниками протягом наступних 20 років.

Перші сім EDT були затверджені міністрами оборони у жовтні 2019 року, а восьмий (Матеріали) був доданий STO для подальшого розгляду та розвитку.

Ці S&T сфери або зараз перебувають у стадії зародження, або переживають стрімкий революційний розвиток.

 

Технологічний розвиток в сферах даних, AI, автономії, космосу та гіперсоніки вважається переважно руйнівним за своєю природою, оскільки розвиток у цих областях ґрунтується на довгих історіях підтримки технологічного розвитку. Таким чином, значний або революційний підрив військових спроможностей або вже триває, або матиме значний вплив протягом наступних 5-10 років. Новий розвиток в сферах кванту, біотехнології та матеріалів оцінюються як такий, що виникає, і потребує значно більше часу (10 — 20 років), перш ніж їх підривний характер повністю відчується на військових спроможностях.

Руйнівний вплив, швидше за все, відбуватиметься за допомогою комбінації EDT та складних взаємодій між ними. Наступні синергії та взаємозалежності, як передбачається, матимуть великий вплив на розвиток майбутніх військових спросожностей:

  • Дані-AI-Автономія: Синергетичне поєднання Автономії, Великих Даних та Штучного інтелекту з використанням інтелектуальних, широко розповсюджених та дешевих сенсорів поряд із автономними сутностями (фізичними чи віртуальними) дозволить використовувати нові технології та методи, щоб отримати потенційну перевагу над військовими стратегічними та оперативними рішеннями.
  • Дані-AI-Біотехнологія: AI, спільно з Великими Даними, сприятиме розробці нових препаратів, ціленаправлених генетичних модифікацій, прямому маніпулюванню біохімічними реакціями та живими сенсорами.
  • Дані-AI-Матеріали: AI, спільно з Великими Даними, сприятиме розробці нових матеріалів з унікальними фізичними властивостями. Зокрема, це підтримає подальший розвиток використання 2-D матеріалів та найновіших конструкцій.
  • Дані-Квант: Протягом 15 — 20-річного періоду квантові технології збільшать можливості збирання, обробки та експлуатації даних C4ISR завдяки значно підвищеним можливостям сенсорів, безпечного зв’язку та обчислення.
  • Космос-Квант: Космічні квантові сенсори, із застосуванням квантової комунікаціїдля безпечної передачі секретного ключа  (Квантовий розподіл ключа), призведуть до абсолютно іншого класу сенсорів, придатних для розміщення на супутниках. Все більш комерційні, менші за розміром, низькоенергоспоживчі, більш чутливі та більш розподілені космічні сенсорні мережі, що підтримуються квантовими сенсорами, будуть важливим аспектом майбутньої військової архітектури ISR через 20 років.
  • Космос-Гіперсоніка-Матеріали: Розробка екзотичних матеріалів, найновіших конструкцій, мініатюризації, накопичення енергії, способів виготовлення та приведення в дію будуть необхідні для повного використання космічного та гіперзвукового середовища за рахунок зниження витрат, підвищення надійності, підвищення продуктивності та полегшення виробництва недорогих орієнтованих на задачі за замовленням систем.

 

Сили Альянсу та промисловість в країнах НАТО, що підтримується EDT, розширять здатність Альянсу діяти у швидко еволюціонуючих оперативних середовищах таких, як космос, кібер (включаючи інформаційну сферу) та міські райони. Однак, перед НАТО постає завдання швидко розглянути та належним чином врахувати необхідність вжиття правових, політичних, економічних та організаційних обмежень у ході розвитку цих технологій.

 

Побудова Альянсу, здатного реагувати на поточні та майбутні потреби в широкому діапазоні потенційних операцій, потребує делікатного балансу між потребами сьогоднішнього дня та потребами наступних десятиліть. Правильне розуміння починається з чіткого розуміння науково-дослідницького простору, особливо активної та дестабілізуючої ролі нових або руйнівних технологій (EDT). Якщо НАТО має підтримувати інтелектуальну, технологічну, наукову та інноваційну перевагу, якою вона користувалася протягом попередніх 70 років, їй потрібно буде повністю зрозуміти ці тенденції, їх потенційне використання та операційні та стратегічні наслідки. Крім того, необхідно творчо залучити весь альянс до адаптації до пов’язаних із цим загроз та можливостей, використовуючи наявний фінансовий та інтелектуальний капітал.

Організація НАТО з науки та технологій (STO) відіграє вирішальну роль у підтримці інновацій; наданні глибокого розуміння викликів перед Альянсом; забезпеченні інтеграції можливостей Альянсу; та у забезпеченні доступної взаємопов’язаної мережі науковців, здатних надавати аргументовані поради НАТО, а також членам Альянсу та партнерам. По суті, роль науково-дослідної спільноти НАТО полягає в:

 «… підтриманні наукової та технологічної переваги НАТО шляхом генерування, обміну та використання передових наукових знань, технологічних розробок та інновацій для підтримки основного завдання Альянсу».

 

Вплив науки і технологій на оборонні можливості Альянсу та країн-членів в цілому був глибоким. Протягом останніх 70 років НАТО ефективно застосовувала технологічну стратегію, використовуючи рішення та переваги в галузі науки і технологій, щоб досягти значного інтелектуального, політичного, економічного та військового ефекту. Однак в останні роки ці інтелектуальні і технологічні переваги було зменшено через чисельні стратегічні, економічні, соціальні та технічні проблеми. Побоювання втратити технологічні переваги є дуже реальним. Як зазначив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг:

«Технологічні переваги НАТО завжди були важливим фактором її спроможності стримувати та захищатися від потенційних противників. Наша майбутня безпека буде залежати від нашої здатності зрозуміти, адаптувати та запровадити такі технології, як штучний інтелект, автономне управління та гіперзвукові системи. У жовтні 2019 року міністри оборони затвердили Дорожню карту з нових і руйнівних технологій (EDT), щоб допомогти структурувати роботу НАТО у ключових технологічних галузях, а також допомогти союзникам дослідити наслідки цих технологій для стримування та оборони, розвитку спроможностей, правових та етичних норм, а також контролю над озброєннями.»

 

 

Поделиться публикацией