МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ ЗОБОВ’ЯЗАЛО ЖІНОК СТАТИ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК (НАКАЗ)

17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони про розширення списку професій, який зобов’язує жінок стати на військовий облік. Про це свідчить текст документа, який оприлюднено в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів міністерства юстиції України.

 

Так, під дію наказу потрапляють жінки, які працюють не лише за спеціальностями, пов’язаними з військовою справою та державною безпекою, але також і ті, що займаються, наприклад, бібліотечною справою, музичним мистецтвом, наукою, банківською справою, готельно-ресторанною справою тощо.

Повний перелік спеціальностей, на яких поширюється документ, має такий вигляд:

Державна безпека;

Транспортні технології;

Автомобільний транспорт;

Річковий та морський транспорт, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, суднобудування;

Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;

Авіоніка;

Телекомунікації та радіотехніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Електроніка;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Науки про Землю, географію, фізику та астрономію;

Харчові технології, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

Металургія, матеріалознавство, прикладна фізика та наноматеріали;

Деревообробні та меблеві технології;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологія, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка;

Публічне управління та адміністрування, право, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, математика, прикладна математика, статистика;

Фізична культура, спорт та туризм;

Громадянська безпека, правоохоронна діяльність;

Фінанси, банківська справа та страхування;

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та археологія;

Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;

Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, менеджмент соціокультурної діяльності;

Видавництво та поліграфія;

Залізничний транспорт;

Готельно-ресторана справа;

Теплоенергетика, гідроенергетика, енергетичне машинобудування, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, атомна енергетика, гірниче господарство, нафтогазова інженерія та технології, прикладна механіка;

Пожежна безпека.

Поделиться публикацией