ВР УХВАЛИЛА У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ ЗАКОНОПРОЕКТ №3822 “ПРО ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ”

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №3822 “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності”. Документ підтримали 227 народних депутатів.

Про це 29 січня ц.р. повідомив портал DT,UA.

“Проект акта розроблено з метою визначення особливостей правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну “Укроборонпром” в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, що входять до складу Концерну, – в господарські товариства, управління і розпорядження їх майном, а також запровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі”, — йдеться у пояснювальній записці.

Проект закону передбачає врегульоване проведення реформування концерну “Укроборонпром” та його учасників. Реформа має відбуватися у три етапи.

Перший етап передбачає підготовку учасників концерну до реорганізації та перетворення його на акціонерне товариство. На даному етапі норми документу, зокрема, передбачають:

  • передачу між учасниками за спрощеною процедурою майна, а також контрактів щодо державного оборонного замовлення, програм підвищення обороноздатності і безпеки держави, інших договорів, обслуговування пов’язаних кредитів, порук, гарантій (контргарантій) та отримання інших фінансових послуг;
  • вивільнення обтяженого майна учасників “Укроборонпрому” та господарських товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передано концерну. З метою захисту прав кредиторів проектом закону передбачається процедура заміни обтяженого майна іншим рівноцінним майном;
  • після завершенні – передача єдиних майнових комплексів учасників концерну та пакетів акцій господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано “Укроборонпрому”, які не задіяні у виконанні ДОЗ та виробничій діяльності, Фонду державного майна.

Вказано, що на даному етапі “Укроборонпром” залишиться уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в ОПК до моменту його перетворення на акціонерне товариство. Однак при цьому будуть враховані зміни, які вносяться до Закону України “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі”.

Зокрема, в рамках таких змін документ пропонує деталізувати повноваження концерну щодо управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, якими керує “Укроборонпром”.

Також документ передбачає, що до Наглядової ради концерну входитимуть сім членів, четверо з яких будуть представниками держави, а інші троє — незалежними. Повноваження членів Наглядової ради пропонується встановити терміном на три роки. Розмір винагороди членів Наглядової ради визначатиметься на основі чистого річного доходу учасників концерну за даними річної зведеної (консолідованої) звітності.

Наглядова рада затверджуватиме стратегії розвитку, напрямів діяльності концерну та його учасників згідно із затвердженою політикою власності. Також вона контролюватиме реалізацією заходів з упровадження систем корпоративного управління на учасниках концерну, обрання, призначення та припинення повноважень, відсторонення генерального директора.

При цьому учасники концерну зможуть бути засновниками/учасниками господарських товариств за попереднім погодженням.

Також документ пропонує наділити “Укроборонпром” правом делегувати своєму учаснику окремі функції з управління майном в ОПК з метою посилення координації підприємств, що будуть реорганізовані.  На першому етапі також передбачається перетворення Державного концерну “Укроборонпром” на акціонерне товариство (АТ).

Проект закону передбачає такі особливості правового статусу та діяльності акціонерного товариства:

  • засновником та єдиним акціонером товариства, утвореного в результаті перетворення концерну, є держава в особі Кабінету міністрів;
  • органами управління АТ: загальні збори, наглядова рада та виконавчий орган акціонерного товариства. Функції Загальних зборів виконує уряд або визначений ним центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику. Склад Наглядової ради визначається статутом акціонерного товариства. До складу Наглядової ради включаються незалежні члени, кількість яких повинна становити не менше однієї третини членів Наглядової ради;
  • акціонерне товариство спрямовує 30% чистого прибутку на виплату дивідендів до держбюджету на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства не пізніше 1 вересня року, що настає за звітним.

Також документ пропонує на три роки звільнити “Укроборонпром” та утворене акціонерне товариство від сплати частини чистого прибутку, який виник в результаті сплати концерну його учасниками або господарськими товариствами внесків. Однак, ці кошти концерн, а потім і акціонерне товариство, має використати для поповнення статутних капіталів його учасників. Це має забезпечити:

  • їх фінансове оздоровлення та погашення заборгованостей;
  • розвиток і модернізацію виробництва;
  • фінансування науково-технічних розробок;
  • забезпечення їх інноваційної діяльності або забезпечення умов для проведення заходів з їх перетворення на господарські товариства.

Або ж відповідні кошти мають спрямувати до фондів інвестиційного, інноваційного розвитку.

Другий етап реформування передбачає утворення галузевих бізнес-об’єднань (ГБО) в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу Державного концерну “Укроборонпром”.

Управління корпоративними правами (частками у статутному капіталі) стосовно ГБО здійснюватиме акціонерне товариство, утворене на базі Концерну.

До статутних капіталів ГБО передадуть пакети акцій (частки у статутному капіталі) господарських товариств, утворених на базі державних підприємств ОПК за напрямом діяльності, відносно яких ГБО виконуватимуть функції акціонера.

Нормами законопроекту визначається порядок та особливості утворення господарського товариства в ОПК, обмеження в діяльності підприємства в процесі його припинення шляхом перетворення, порядок формування статутного капіталу господарського товариства та особливості функціонування.

Раніше глава “Укроборонпрому” Юрій Гусєв заявив про те, що в результаті реформування концерну з’являться два самостійних холдинги.

Також зазначалося, що в рамках корпоратизації концерн буде розділений на різні бізнес-одиниці. 65 найбільш перспективних підприємств увійдуть в новостворений оборонний холдинг. Очікується, що процес створення холдингу і нових бізнес-одиниць повинен бути завершений в 2021 році.

Фонду держмайна для подальшої приватизації буде передано 18 об’єктів «Укроборонпрому», ще один об’єкт («Українська авіаційна транспортна компанія») — передадуть в Міноборони.

Загальна вартість активів цих об’єктів станом на 1 липня 2020 року — 280,6 млн грн. При цьому за перше півріччя 2020 року підприємства отримали збитки на суму 14,9 млн грн.

Поделиться публикацией