ЯК ЗАХИСТИТИ МОРСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ. Частина2

 

 

1.  Автоматизована система управління захистом морського узбережжя

 

3.1 Необхідність створення АСУ ЗМУ

Для забезпечення безпеки морського узбережжя суверенним державам необхідно використовувати всі доступні засоби берегової охорони, військово-морського флоту, прикордонних і поліцейських сил. При цьому у кожного відомства, як правило, є власні системи спостереження і контролю, що ускладнює координацію дій виконавчих органів і призводить до неефективного використання ресурсів. Подальше нарощування розрізнених структур і систем спостереження і контролю тільки збільшує вартість системи безпеки, але не вирішує проблему в комплексі.

Єдино можливим вирішенням проблеми є розробка і створення єдиної комплексної Автоматизованої системи управління захистом морського узбережжя (АСУ ЗМУ). До подібних систем зараз проявляють великий інтерес у багатьох країнах, розглядаючи їх як необхідний засіб, що забезпечує підвищення ефективності системи спостереження, запобігання і реагування на загрози, економію ресурсів і, в кінцевому підсумку, безпеку прибережної частини і морської акваторії країни. Як показують розрахунки, витрати на моніторинг обстановки і управління різнорідними силами і засобами захисту морського узбережжя при використанні такої системи скорочуються в десятки разів. При цьому швидкість обробки і аналізу інформації в порівнянні зі звичайними засобами спостереження зростає в 40 разів, а час реакції системи скорочується до 20 — 30 секунд.

Автоматизована система управління захистом морського узбережжя призначена для комплексного вирішення завдань централізованого автоматизованого управління різнорідними силами і засобами, що забезпечують захист прибережної і морської території узбережжя від усіх видів загроз, що діють в різних сферах.

АСУ ЗМУ має забезпечити: інтеграцію інформації від усіх засобів спостереження та виявлення з формуванням єдиного інформаційного простору в реальному масштабі часу, що дасть можливість отримання інформаційної переваги над потенційним противником; координацію дій розрізнених сил і засобів; автоматизовану розробку планів розподілу зусиль і ресурсів при організації захисту і оборони морського узбережжя, планів ведення бойових дій з формуванням даних цілевказівки для наявних систем озброєння; підвищення ефективності застосування маневрених морських, авіаційних, берегових сил і засобів при виконанні поставлених завдань.

Система може будуватися на базі як вже наявних, так і новостворених структур і систем та дозволить об’єднати зусилля не лише окремих відомств, а й, при необхідності, різних країн регіону.

 

3.2 Основні принципи побудови АСУ ЗМУ

АСУ ЗМУ має створюватися на основі модульного принципу побудови.

Модульний принцип забезпечить можливість поетапної розробки і розгортання окремих компонентів системи, адаптації організаційної структури системи під актуальні вимоги, розширення функціональності і нарощування можливостей системи.

Основу архітектурної концепції побудови АСУ ЗМУ має становити концепція сетецентричного захисту і оборони, комплексне централізоване управління всіма доступними видами зброї, обробка інформації від усіх видів розвідки та джерел інформації з організацією єдиного інформаційного простору.

Концепція сетецентричного захисту (СЦЗ) орієнтована на підвищення оборонних можливостей перспективних формувань в сучасних війнах і збройних конфліктах за рахунок досягнення інфокомунікаційної переваги, об’єднання учасників бойових дій загальним просторовим інформаційним полем.

Концептуальна схема ведення сетецентричних бойових дій характеризується наступним:

 • суттєве скорочення часу реакції в ході військових операцій;
 • безперервність процесу планування, ведення та матеріально-технічного забезпечення бойових дій;
 • єдиний рівень оперативно-тактичної обізнаності;
 • самосинхронізація дій в бою;
 • поєднання просторової розподіленості збройних сил і концентрації їх вогневого впливу на супротивника;
 • широка можливість використання географічно розподілених різнорідних сил і засобів;
 • високоінтелектуальні сили мають значно більшу ефективність, тому що користуються знаннями, отриманими від всеосяжного спостереження за бойовим простором.

Технологія СЦЗ спирається на останні технічні досягнення в галузі засобів зв’язку та автоматизації. Зв’язок будується за принципом самовідновлюваної мережі, що передає за загальними каналами цифрові дані, голосову інформацію і потокове відео.

До основних принципів організації СЦЗ в АСУ ЗМУ відносяться:

 • безперервний контроль обстановки;
 • збір, обробка, аналіз інформації від різних джерел;
 • оперативне інформування в разі виникнення загрози;
 • реагування на загрозу, що виникла, планування, розподіл зусиль;
 • оперативне управління та координація дій підлеглих сил захисту морського узбережжя.

Для досягнення поставлених цілей і вирішення необхідних завдань в АСУ ЗМУ передбачено комплексне управління всіма доступними силами і засобами на основі реалізації наступних системотехнічних вимог:

а) реалізація концепції СЦЗ МУ;

б) реалізація архітектури real-times systems;

в) інтеграція всіх видів інформації в інтересах усіх видів захисту і оборони МУ, створення єдиного інформаційного простору в структурі СЦЗ;

г) створення єдиного простору протидії загрозам з організацією комплексного вирішення завдань управління усіма видами захисту і оборони;

д) адекватне реагування на виникаючі загрози;

е) прийняття рішень з урахуванням всіх можливих варіантів застосування засобів захисту і оборони, включаючи нештатні (критичні) режими;

ж) забезпечення реакції системи в режимі реального часу;

з) забезпечення взаємодії з зовнішніми підсистемами;

і) забезпечення необхідного рівня живучості та надійності функціонування;

к) протоколювання і реєстрація основних подій;

л) можливість розширення складу вирішуваних завдань (відкрита архітектура розвитку);

м) забезпечення заданого рівня технологічності експлуатації і супроводу.

При розробці архітектури АСУ ЗМУ передбачається здійснити перехід до комбінованого застосування передових досягнень в системах бойового управління, зв’язку, обчислювальної техніки, розвідки, спостереження і знищення (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Kill — C4ISRK), високоточної зброї великої дальності, безпілотних, роботизованих засобів збройної боротьби і кібернетичної зброї.

Згідно з концепцією побудови АСУ ЗМУ управління захистом морського узбережжя здійснюється з Об’єднаного центру управління захистом морського узбережжя, до складу якого входять: Інформаційно-аналітичний центр; Центр оперативного реагування; Центр бойового управління.

АСУ ЗМУ забезпечить підвищення ефективності (оперативності, обгрунтованості) централізованого управління всіма видами захисту і оборони морського узбережжя в реальному масштабі часу в умовах активної протидії за рахунок автоматизації процесів:

 • обробки та аналізу різнорідної інформації;
 • підготовки і прийняття обґрунтованих рішень щодо захисту морського узбережжя, в тому числі на комплексне застосування зброї;
 • ситуаційного оперативного управління різнорідними підлеглими і доданими силами і засобами всіх видів оборони і безпеки морського узбережжя.

Для реалізації технологій ситуаційного управління ядром системи має стати Ситуаційний центр, що може функціонувати як у плановому, так і у критичному режимах.  Ситуаційний центр, як організаційна система, що використовує підходи ситуаційного управління складними об’єктами (системами) на базі нових інформаційних технологій, дозволить об’єднати людино-машинні можливості в режимі аналізу ситуації, колективної підготовки і прийняття рішень та прогнозування їх результатів.

 

3.3 Структура АСУ ЗМУ

Підсистема управління та координації всіх видів захисту морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач прийняття рішень, планування і організації комплексного захисту морського узбережжя в цілому, розподілу зусиль і координації дій різних сил і засобів оборони і безпеки морського узбережжя. Об’єкти управління при вирішенні завдань центрального управління і координації всіх видів комплексного захисту морського узбережжя — всі функціональні підсистеми АСУ ЗМУ.

Підсистема інформаційної безпеки (ІБ) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач організації і планування дій по забезпеченню ІБ морського узбережжя, безпосереднього управління силами і засобами забезпечення ІБ морського узбережжя при протидії інформаційній зброї противника на всіх рівнях протиборства в кіберпросторі: тактичному рівні (щоденна діяльність, яка полягає в спробах розкрадання інформації і атаках на комп’ютерні системи фірм, компаній і пересічних громадян); оперативному рівні (великомасштабні кібератаки на великі організації, банки і компанії); стратегічному рівні (ведення реальних військових дій, що супроводжуються довгостроковими, масштабними і руйнівними наслідками).

Підсистема забезпечення інформацією про обстановку призначена для автоматизації завдань збору, обробки та узагальнення інформації про наземну, повітряну, надводну, підводну, навігаційно-гідрологічну обстановку, формування єдиної картини обстановки в інтересах всіх функціональних підсистем АСУ ЗМУ.

Підсистема протикорабельної оборони (ПКО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування і організації протикорабельної оборони морського узбережжя, безпосереднього управління силами і засобами розподіленої ПКО морського узбережжя при нанесенні ракетних, артилерійських і авіаційних ударів по кораблях противника.

Підсистема протичовнової і протимінної оборони (ПчПмО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування ПчПмО, безпосереднього управління силами і засобами розподіленої ПчПмО морського узбережжя при пошуку, супроводу та знищенні підводних човнів противника, виявленні і знищенні мін в акваторії морського узбережжя.

Підсистема протівоподводно-диверсійної оборони (ППДО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування ППДО, безпосереднього управління силами і засобами ППДО морського узбережжя при забезпеченні захисту акваторії і об’єктів морського узбережжя від підводних диверсійних дій.

Підсистема берегових частин прикордонної служби (БПС) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами берегових частин прикордонної служби при виявленні та припиненні фактів порушення державного кордону.

Підсистема протиповітряної і протиракетної оборони (ПвПрО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування ПвПрО морського узбережжя, безпосереднього управління силами і засобами розподіленої ПвПрО морського узбережжя при відображенні ударів повітряного противника.

Підсистема повітряно-космічної оборони (ВКО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування ВКО морського узбережжя, безпосереднього управління силами і засобами розподіленої ВКО морського узбережжя при захисті від повітряно-космічного нападу супротивника.

Підсистема радіоелектронної боротьби (РЕБ) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування і ведення радіоелектронної протидії радіоелектронним засобам противника в інтересах усіх видів захисту морського узбережжя.

Підсистема берегової (наземної) оборони (БО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування і організації захисту військово-морських баз, важливих ділянок узбережжя і берегових об’єктів з сухопутного напрямку і від морських десантів.

Підсистема управління морською поліцією (МП) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами морської поліції при виявленні та припиненні правопорушень у територіальних водах і винятковій економічній зоні держави.

Підсистема міграційної служби (МС) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами міграційної служби при виявленні та припиненні порушень встановленого законом порядку міграції населення.

Підсистема митної служби (МС) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами митної служби при виявленні та припиненні правопорушень і злочинів у межах компетенції митних органів.

Підсистема служби з надзвичайних ситуацій (НС) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами служби з надзвичайних ситуацій при прогнозуванні, попередженні, ліквідації НС та боротьбі з наслідками НС.

Підсистема забезпечення функціонування АСУ ЗМУ призначена для автоматизованого вирішення задач організації безперебійного функціонування АСУ ЗМУ: адміністрування програмних і технічних засобів АСУ ЗМУ, управління розподіленим обчислювальним процесом, захисту АСУ ЗМУ від деструктивних впливів в умовах сучасного інформаційного протиборства, забезпечення живучості АСУ ЗМУ в разі настання нештатних ситуацій.

 

3.4 Единий інформаційний простір АСУ ЗМУ

Однією із головних і обов’язкових умов ефективного функціонування АСУ ЗМУ є створення єдиного інформаційного простору в інтересах захисту морського узбережжя — сукупності баз даних і знань, технологій їх ведення і використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і забезпечують інформаційну взаємодію всіх елементів системи.

Єдиний інформаційний простір забезпечує формування єдиної інтегральної інформаційної моделі обстановки і надання цієї інформації користувачам системи відповідно до їх прав і потреб.

Єдність інформаційного простору АСУ ЗМУ має забезпечуватися достовірністю і оперативністю одержуваної інформації, точністю ототожнення та ідентифікації кожного об’єкта, що спостерігається (стаціонарного або рухомого), об’єднанням інформації від різних джерел, формуванням цілісного інформаційного образу об’єкта, що спостерігається, і середовища, єдністю подання інформації для всіх споживачів системи, незалежно від їх територіального розташування і відомчої належності (відповідно до їх потреб і прав доступу).

Термін «єдине» має на увазі, що всі учасники інформаційного процесу при спільній діяльності мають можливість в реальному або близькому до реального часу помістити або відібрати потрібну інформацію, охоплену цим простором.

Джерелами інформації для формування ЄІП є розподілені в просторі джерела, що забезпечують добування і збір координатно-об’єктної інформації про об’єкти спостереження в свій зоні відповідальності. До них відносяться джерела інформації наземного, повітряного, морського розташування, що здійснюють, відповідно, моніторинг наземної, повітряної та морської обстановки (надводної, підводної, навігаційно-гідрологічної):

 • датчики і сенсори всіх видів моніторингу, що передають координати і характеристики об’єктів спостереження, дані про навколишнє оточення, про передбачувані зміни обстановки;
 • засоби навігації і локації;
 • повітряні системи спостереження, що встановлені на пілотованих та безпілотних літальних апаратах;
 • супутникові системи спостереження.

Крім того, у формуванні ЄІП використовується інформація, отримана від органів державної влади, з баз даних і знань інших автоматизованих систем, зі ЗМІ, соціальних мереж та з інших джерел.

Для формування ЄІП різнорідна інформація, отримана з різних джерел, повинна бути приведена до єдиного просторового і часового виміру. Комплексне представлення та аналіз інформації, отриманої з різних джерел, дозволить виявити явні і неочевидні загрози, зв’язки між подіями, що відбуваються в різних середовищах, об’єднати їх в єдину ситуацію і відслідковувать тенденції її розвитку.

Таким чином, актуальність створення АСУ ЗМУ з єдиним інформаційним простором обумовлюється необхідністю моніторингу та інтеграції величезної кількості різнорідної динамічної інформації, що характеризує стан кожного елемента і системи в цілому; виявлення зв’язків і закономірностей їх взаємного впливу з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх загроз; аналізу множини прогнозних моделей реалізації загроз і сценаріїв їх розвитку; прийняття обґрунтованих оперативних стратегічних рішень щодо забезпечення безпеки морського узбережжя в режимі реального часу.

 

Примітки

 1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права підписана в ямайському місті Монтего-Бей в грудні 1982 року. Вступила в дію 16 листопада 1994 року. Конвенція містить 320 статей і 9 додатків. Станом на червень 2016 р конвенцію підписали і ратифікували 168 країн і Європейський союз, в Україні ратифікована у 1999 році.

Література
1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057#Text
2. Про внесення змін до Морської доктрини України на період до 2035 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-2018-%D0%BF#n2
3. Про затвердження військово-адміністративного поділу території України. Указ Президента України №39/2016. URL: https://www.president.gov.ua/documents/392016-19769
4. В.П. Горбулін, О.Г. Додонов, Д.В. Ланде. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія / К.:
Інтертехнологія, 2009. — 164 с.
5. Додонов А.Г., Путятин В.Г., Куценко С.А., Князь И.В. Сценарий принятия решения по организации противолодочной и противоминной обороны корабельного соединения // Математичні машини і системи. – 2015. — №3. — С. 14 -29.
6. А.Г. Додонов, В.Г. Путятин, С.А. Куценко, Б.И. Низиенко, А.А. Юрасов, Е.А. Додонов. Компьютерное моделирование системы организационного управления авиационным комплексом // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2014. — Т. 16, № 3. — С. 25-44.
7. Морозов А.А. Ситуационные центры. Информационные технологии будущего (Новая информационная технология) / Киев: Интертехнодрук, 2008. — 332 с.
8. Маклаев В. Комплексное решение задач защиты от угроз с морских направлений // Национальная оборона. – 2020. — №8.
URL: https://oborona.ru/includes/periodics/defense/2013/0628/220110943/detail.shtml

 

Володимир Горбулін,

голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень

перший віце-президент Національної академії наук України,

академік

Поделиться публикацией