ФОРВАРДНІ КОНТРАКТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ

Розвиток високотехнологічного озброєння для Збройних Сил України є важливим чинником національної безпеки. Ефективні засоби озброєння дозволяють мінімізувати бойові втрати наших воїнів і цивільного населення. Вони відіграють також роль фактору стримування потенційного агресора.

Високотехнологічне озброєння є важливим чинником національної безпеки

Сьогодні в Україні весь тягар зі створення високотехнологічного озброєння покладено на державний бюджет. Але його явно недостатньо, тому розвиток озброєння залишається проблемним питанням. Разом з тим відомо, що питома вага приватного сектору економіки України є переважальною. Зокрема, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України питома вага чистого доходу від реалізації продукції суб’єктів господарювання приватного сектору економіки становить майже 90 %.

Про готовність приватних підприємців вкладати свій капітал у розвиток високотехнологічного озброєння для Збройних Сил України свідчать численні результати розробок, значна частина яких постачається у війська. Але на жаль цей процес залишається стихійним – підприємці самі вирішують, що потрібне Збройним Силам, ризикуючи своїми ресурсами створюють нові засоби озброєння і очікують дива – державного замовлення на свою продукцію.

Приватні підприємці готові вкладати свій капітал у розвиток високотехнологічного озброєння

Очевидно, що приватна ініціатива має бути спрямована у потрібному напрямі. Уряд має дати бізнесу чіткий сигнал – заявити про потреби Збройних Сил, про пріоритети розвитку озброєння. Ці пріоритети не можуть змінюватися кожного року, вони повинні реалізовуватись через закупівлю відповідних зразків озброєння. У цьому випадку приватні підприємці матимуть можливість реалізовувати більш масштабні проекти з розроблення і виробництва озброєння, виходити на світовий ринок.

У світі давно існують ефективні механізми залучення приватного капіталу для державних потреб і один з самих ефективних це державно-приватне партнерство. Одним з напрямів реалізації такого партнерства розглядається укладення форвардних контрактів, у яких виконавець зобов’язаний розробити зразок озброєння за власні кошти, а замовник зобов’язаний закупити заздалегідь визначену кількість одиниць цього зразка, якщо його характеристики задовольняють технічним вимогам, затвердженим замовником. Мінімальні обсяги закупівель, їх вартість і технічні вимоги узгоджуються при укладенні контракту.

Розвиток науково-технологічної сфери і, зокрема, високотехнологічного озброєння це пошук нових ідей, їх розвиток і реалізація у виробництві. Він завжди супроводжується ризиком наперед очікуваної втрати часу і ресурсів. Разом з тим слід зазначити, що успішна реалізація нової ідеї у технологічній сфері дає багатократний прибуток, і часто слугує поштовхом для інших суспільно-важливих сфер науки, техніки і виробництва. Тому такий ризик часто буває виправданим, але перед тим, як інвестувати в нову технологію, необхідно визначити, хто буде брати на себе ризики її реалізації, хто втратить свої ресурси у разі невдалого розвитку проекту. Очевидно, що ризикувати має той, хто очікує виграти від успішної реалізації нової технології. Отже ризики треба розділити між Урядом, як замовником, і підприємцем, як виконавцем розробок.

Ризики з розвитку високотехнологічного озброєння треба розділити між Урядом, як замовником, і підприємцем, як виконавцем розробок

Таким чином, держава зацікавлена в реалізації форвардних контрактів, оскільки при цьому перекладаються на приватну компанію практично всі ризики з реалізації нової технології у виробництві. Але форвардні контракти вигідні і приватним компаніям, оскільки, по-перше, їх партнером виступає найнадійніший суб’єкт господарювання в сучасній розвинутій економіці – держава. По-друге, урядові чиновники не втручаються у поточну адміністративно-господарську діяльність свого партнера, що дозволяє приватній компанії завдяки використанню інновацій, ноу-хау, кооперації та інших заходів знижувати собівартість продукції і тим самим підвищувати прибутковість контракту. Тотальний, дріб’язковий і бездумний контроль не буде убивати бізнес. По-третє, форвардні контракти гарантують приватним компаніям безкризовий, незалежний від ринкової кон’юнктури тривалий розвиток.

Реалізація форвардних контрактів вигідна і Уряду, і приватним підприємцям

Для укладення форвардних контрактів в Україні є достатнє нормативне підґрунтя. Потрібне лише розуміння з боку урядових чиновників щодо необхідності диверсифікації фінансування розвитку озброєння і їх бажання змінити ситуацію на краще.

Підґрунтям для укладення форвардних контрактів мають бути встановлені і незмінні пріоритети розвитку озброєння, а також відповідність між потребами Збройних Сил України і можливостями національної економіки. Ці можливості встановлені Законом України “Про національну безпеку України” – обсяг видатків на фінансування сил оборони має становити не менше 3 відсотків запланованого обсягу внутрішнього валового продукту. Отже потреби Збройних Сил України і пріоритети розвитку озброєння можуть бути встановлені на реалістичних рівнях.

Незмінні пріоритети розвитку озброєння і реалістичні потреби Збройних Сил – запорука розвитку високотехнологічного озброєння

Приватний бізнес готовий вкладати свій капітал у розвиток високотехнологічного озброєння для Збройних Сил України. Чекаємо відповідь від Уряду.

 

Віктор Дихановський,

провідний науковий співробітник,

Центрального НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ

Поделиться публикацией