МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ ЕСТОНІЇ МРІЄ ПРО НОВІ ЗАКУПІВЛІ ЗБРОЇ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ ЕСТОНІЇ МРІЄ ПРО НОВІ ЗАКУПІВЛІ ЗБРОЇ

Програма розвитку Міністерства оборони Естонії на 2022-2025 роки передбачає закупівлю систем берегової оборони і польових госпіталів, а також оновлення ручної вогнепальної зброї. Реалізація програми буде залежати від пріоритетів державного бюджету.

Про це 9 березня ц.р. повідомив портал «Военно-политическое обозрение».

За словами співробітника талліннського Центру міжнародних оборонних досліджень Мартіна Хурта, в затвердженій нещодавно міністром оборони програмою розвитку будь-яких сюрпризів не було. Суттєвим моментом в ній є план по впровадженню систем берегової оборони, питання про фінансування яких поки не вирішене.

«На морі під час війни можливості естонських Сил оборони впливати на противника мінами, артилерією і ракетними системами поки залишаються, по суті, нульовими. Запустивши ці нові можливості, ми отримаємо основну передумову для подальшого розвитку. Ми не говоримо тут про великих кількостях; швидше у нас виникне вихідний потенціал, який можна поступово посилювати », — пояснив Хурт.

Канцлер Міноборони, Кристьян Прікк зазначив, що посилення берегової оборони планується до 2025 року, але оскільки при складанні програми розвитку виходили з колишніх політичних обіцянок, то в ході обговорення бюджетної стратегії можливі зміни.

 

«Треба на все це дивитися в контексті переговорів про бюджетну стратегії, які скоро почнуться. Якщо в їх ході уряд дасть нові вказівки, які будуть істотно відрізнятися від попередніх, то це буде означати доповнення або перегляд програми розвитку обороноздатності », — сказав канцлер.

Прікк додав, що в програму також включено польовий госпіталь для 2-ї піхотної бригади. Крім того, продовжиться закупівля нових автоматів. На даний момент у Сил оборони вже 7000 нових штурмових гвинтівок, а до початку наступного року їх повинно бути 15 000.

Канцлер міноборони також зазначив, що якщо раніше можна було купувати бувші у використанні озброєння, то тепер у багатьох випадках розумніше робити вибір на користь нових систем.

«Ми все більше помічаємо, що доступність всілякого озброєння, яке експлуатувалося недовго і яким ще можна користуватися довгий час, постійно зменшується. Особливо в ситуації, коли і інші країни в якомусь сенсі «прокинулися» щодо конвенційної загрози », — зазначив Прікк.

У зв’язку з цим, за його словами, найближчим часом може виникнути необхідність замінити і інші види озброєння Сил оборони, для яких все складніше отримувати запасні частини або боєприпаси. Зокрема, вивчається питання про те, чи слід купити нові кулемети або замінити зношені деталі старих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа развития Министерства обороны на 2022−2025 годы предусматривает закупку систем береговой обороны и полевых госпиталей, а также обновление ручного огнестрельного оружия. Реализация программы будет зависеть от приоритетов государственного бюджета, пишет err.ee.

По словам сотрудника таллинского Центра международных оборонных исследований Мартина Хурта, в утвержденной недавно министром обороны программе развития каких-либо сюрпризов не было. Существенным моментом в ней является план по внедрению систем береговой обороны, вопрос о финансировании которых пока не решен.

«На море во время войны возможности эстонских Сил обороны воздействовать на противника минами, артиллерией и ракетными системами пока остаются, по сути, нулевыми. Запустив эти новые возможности, мы получим основную предпосылку для дальнейшего развития. Мы не говорим здесь о больших количествах; скорее у нас возникнет исходный потенциал, который можно постепенно усиливать», — пояснил Хурт.

Канцлер Минообороны Кристьян Прикк отметил, что усиление береговой обороны планируется к 2025 году, но поскольку при составлении программы развития исходили из прежних политических обещаний, то в ходе обсуждения бюджетной стратегии возможны изменения.

 

«Надо на все это смотреть в контексте переговоров о бюджетной стратегии, которые скоро начнутся. Если в их ходе правительство даст новые указания, которые будут существенно отличаться от прежних, то это будет означать дополнение или пересмотр программы развития обороноспособности», — сказал канцлер.

Прикк добавил, что в программу также включен полевой госпиталь для 2-й пехотной бригады. Кроме того, продолжится закупка новых автоматов. В настоящий момент у Сил обороны уже 7000 новых штурмовых винтовок, а к началу следующего года их должно быть 15 000.

Канцлер минобороны также отметил, что если раньше можно было закупать бывшие в употреблении вооружения, то теперь во многих случаях разумнее делать выбор в пользу новых систем.

«Мы все больше замечаем, что доступность всевозможного вооружения, которое эксплуатировалось недолго и которым еще можно пользоваться долгое время, постоянно уменьшается. Особенно в ситуации, когда и другие страны в каком-то смысле „проснулись“ в отношении конвенциональной угрозы», — отметил Прикк.

В связи с этим, по его словам, в ближайшее время может возникнуть необходимость заменить и другие виды вооружения Сил обороны, для которых все сложнее получать запасные части или боеприпасы. В частности, изучается вопрос о том, следует ли купить новые пулеметы или заменить изношенные детали старых.

 

Поделиться публикацией