З ІІ КВАРТАЛУ 2021Р. ДП « НДІ ШТОРМ» ПЛАНУЄ ВИКОНАННЯ РОБІТ У РАМКАХ ДОЗ – ДИРЕКТОР ПІДПРИЄМСТВА

50 років Державне підприємство “Науково-дослідний інститут “Шторм” є головним підприємством з науково-технічного напрямку забезпечення теплових режимів радіоелектронної апаратури (РЕА). Показово, що це єдине підприємство, що спеціалізується в цій галуззі в Україні. Крім того, воно по праву вважається конкурентоспроможним в світі. ДП «НДІ «Шторм» входить до складу державного концерну «Укроборонпром», а також вже відомо, що підприємство увійде в холдинг «Радарні системи», коли ліквідують держконцерн.

До основної сфери діяльності державного підприємства «Шторм» можна віднести наукові дослідження і розробки систем охолодження і термостабілізації радіоелектронної апаратури спеціального призначення, а також елементної бази для цих систем. Крім того,  елементи систем забезпечення теплових режимів радіоелектронної апаратури.

Директор державного підприємства “Науково-дослідний інститут “Шторм” Владлен Жирнов відповів на питання ІА «ОПК» щодо перспектив розвитку в Україні цього високотехнологічного напрямку спеціальної надскладної техніки.

ДП «НДІ «Шторм» є одним з найпотужніших та успішних підприємств ДК «Укроборонпром». Розкажіть про вашу продукцію, в чому полягає й конкурентоспроможнюють, переваги на ринку?

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Шторм» є провідним розробником та виробником систем забезпечення теплових режимів та їх складових частин радіоелектронної апаратури (СЗТР РЕА) у т.ч. насосів, вентиляторів, теплообмінних апаратів, датчиків, реле тощо. Продукція підприємства використовується у комплексах та виробах із складу Повітряних Сил і Сухопутних військ ЗСУ. На території України ДП «НДІ «Шторм» є єдиним виробником зазначеної продукції.

З 2015р. підприємством проводяться роботи за напрямком звукометричних досліджень, у т.ч.:

 • ремонт і модернізація (удосконалення) існуючих автоматизованих звукометричних комплексів Сухопутних військ ЗСУ;
 • розробка новітнього комплексу звукометричної розвідки.

Протягом 2016-2017р.р. відремонтовано, проведено удосконалення та прийнято на озброєння 3 (три) комплекси типу АЗК-7. Протягом 2018-2019р.р. відремонтовано та удосконалено 1 (один) комплекс типу АЗК-5, але подальші випробування призупинені у зв’язку з відсутністю на даний час зацікавленості з боку МОУ.

Також, на сьогодні, проводяться спільні роботи із ДП «Державний завод «ЛОРТА» щодо доопрацювання програмно-апаратного забезпечення та подальших кваліфікаційних випробувань зразка АЗК «Положение-2».

З метою диверсифікації портфелю замовлень та більш ефективного використання основних фондів підприємством проводяться освоєння та ремонти озброєння та військової техніки (ОВТ). Так з 2019р. ДП «НДІ «Шторм» освоює ремонт та удосконалення артилерійських установок типу АК-100, АК-176, АК-630, АК-306, АК 2М-3М, установок типу РБУ-1200, АРЛС МР-123, систем ГКУ та «База» із складу ОВТ ВМС ЗСУ та загону морської охорони ДПСУ. Розробляється та впроваджується відповідна ремонтна документація.

Протягом 2019-2020р.р. відремонтовано та прийнято Замовниками вироби АК-176, АК-630, АК 2М-3М, ГКУ-2 та «База». Ремонт переліченої техніки не виконує жодне підприємство України.

Також підприємством освоєно та виконується ремонт з удосконаленням  СЗТР та систем життєзабезпечення виробів 9А330 і транспортно-заряджаючих машин із складу ЗРК «ТОР» та агрегатів енергоживлення. Ремонт та виготовлення окремих вузлів та складових (в рамках імпортозаміщення) проводиться за документацією власної розробки. Протягом 2018-2020р.р. відремонтовано понад 30 систем та виробів.

Конкурентоспроможність продукції та послуг ДП «НДІ «Шторм» полягає у:

 • багаторічному досвіді розробки та виготовлення СЗТР РЕА;
 • багаторічному досвіді розробки програмно-апаратного забезпечення у напрямку звукометрії;
 • суворим дотриманням технології виробництва та вимог ТУ/ремонтної документації;
 • підтверджені якості продукції шляхом її випробування на відповідність вимогам ТУ на стендовому обладнанні Випробувального центра підприємства який освідчено за вимогами ДСТУ ISO 10012:2005;
 • постійному підвищенні стандартів виробництва.

Підприємство володіє замкнутим циклом виробництва. Якість процесів розробки, виробництва та ремонту суворо контролюється на всіх етапах.

Вагомою перевагою на ринку є універсальність продукції підприємства, так як вона використовується у системах озброєння різного роду військ.

Вивчаючи потребу на ринку, останніми роками проводиться активне освоєння ремонтів та виготовлення нових зразків ОВТ.

Що можна сказати про участь підприємства у Державному оборонному замовленні. Чи воно є, як Ви оцінюєте його рівень? Чи вчасно укладено контракти на цей рік, чи планується його виконання (у якому обсязі)?

На превеликій жаль, на даний час ДП «НДІ «Шторм» не є виконавцем або співвиконавцем Державного оборонного замовлення (ДОЗ).

Підприємство виконує роботи за прямими договорами та виступає співвиконавцем у інших підприємств у рамках Плану утримання та ремонту ОВТ МОУ (ПУР).

На який рівень Державного оборонного замовлення розраховуєте у 2021 році. Чи очікуєте позитивних змін у зв’язку із ухваленням ЗУ «Про оборонні закупівлі»?

З ІІ кварталу 2021р. підприємство планує виконання робіт у рамках ДОЗ за напрямками:

 • Відновлення та модернізація СЗТР ЗРК С-300;
 • Ремонт, модернізація, встановлення, адаптація та випробування зразків озброєння ВМС ЗСУ;
 • Корегування, встановлення та адаптація програмного забезпечення нових звукометричних комплексів.

У зв’язку із ухваленням ЗУ «Про оборонні закупівлі» підприємство очікує позитивних змін у роботі з МОУ, а саме:

 • Можливості довгострокового планування робіт;
 • Спрощення процедур закупівлі послуг;
 • Запобігання втручання у господарську діяльність підприємства з боку Військового представництва МОУ.

Яка нова продукція ДП «НДІ «Шторм» розробляється? Які напрямки конструкторських робіт і плани розвитку підприємства? Чи є підстави казати про впровадження на підприємстві нових технологій?

На даний час ДП «НДІ «Шторм» проводить роботи за наступними напрямками науково-дослідної діяльності:

 • Розробка та модернізація СЗТР РЕА, у т.ч. розробка нового насосу та датчиків;
 • Звукометричні дослідження, у т.ч. розробка нового програмно-апаратного комплексу;
 • Біотехнічні дослідження, у т.ч. розробка пристрою аналізу навколишнього середовища;
 • Проектування та розробка тренажерних пристроїв ОВТ ПС МОУ.

У планах розвитку підприємства у 2021р.: організація ділянки гідравлічних випробувань до 200 атм. та введення в експлуатацію апарату плазмової різки.

У планах технологічного переоснащення та впровадження нових технологій на 2021-2022р.р.: впровадження нових технологій, проектування та конструювання, удосконалення технології проведення ливарних робіт, освоєння нових технологій лакофарбових покриттів та підготовки поверхонь.

Чи є на підприємстві кадровий дефіцит? Із чим взагалі ви пов’язуєте  розвиток підприємства?

Середній вік працівників на підприємстві перевищує 55 років. Існує велика потреба у залученні молодих фахівців, з метою отримання знань та досвіду від досвідчених працівників. В іншому випадку може відбутись розрив поколінь і з’явиться потреба у пошуку втраченого досвіду. Залучити молодих спеціалістів можливо лише пропонуючи достатньо високий рівень заробітної плати, що достатньо складно зробити науково-дослідному підприємству в сучасних ринкових умовах, відсутності державного замовлення та повного завантаження виробничих потужностей підприємства

Розвиток підприємства може бути пов’язаний лише зі створенням нових зразків продукції та значному удосконаленню наявних, що призведе до залучення грошових активів. Важливим аспектом у розвитку є розширення ринку збуту, шляхом виходу на нові ринки, збільшення асортименту та покращення якості.

Як можна оцінити рівень експорту підприємства у порівнянні із роками до війни? Які найбільші партнери серед іноземних країн? Чи задіяні  спецекспортери? Які пропорції експорту та ДОЗ ніж так як це було раніше?

До 2013 року ДП «НДІ «Шторм» експортувало продукцію, значною мірою,  у РФ, тому з початком бойових дій підприємство втратило значний ринок збуту, що призвело до недоотримання державним бюджетом України валютних коштів. З 2019р. ДП «НДІ «Шторм» почало реалізовувати свою продукцію іншим країнам, які використовують аналогічну військову техніку.

На теперішній час підприємство реалізовує продукцію у такі країни як Індія та ОАЕ. Експорт продукції здійснюється лише через спецекспортерів. На даний час проводяться перемовини з іншими інозамовниками.

До виконання ДОЗ підприємство не залучалось з початку 2000-х років. Частка експорту у загальному обсязі договорів підприємства у 2020р. збільшилась майже вдвічі у порівнянні з 2018-2019р.р.

Якої допомоги підприємство потребує від держави?

Для будь якого підприємства перша допомога держави – це не заважати. Кількість звітності, контролюючих органів, перевірок створює певний тиск та відволікає від основної роботи. На нашу думку, якщо підприємство розвивається та має позитивну динаміку збільшення показників своєї діяльності, втручання у господарську діяльність повинно бути мінімальним.

ДП «НДІ «Шторм» належить державі. За 2019-2020р.р. підприємство значно збільшило обсяги виробництва, у т.ч. за рахунок експорту. Значно збільшилися фінансові показники і рівень заробітної плати  та, відповідно, відшкодування до державного бюджету України. Тому держава як ніхто повинна підтримувати позитивну динаміку ефективного використання свого майна та інвестувати кошти, особливо в наукову діяльність, яка через певний час буде приносити результат.

Значною допомогою від держави було б:

 • формування комплексних програм з розробки, ремонту та модернізації ОВТ;
 • укладання ДОЗ на розробку, модернізацію та заміну СЗТР та їх складових частин ОВТ, строк використання яких вийшов більше 20 років тому.

 

Поделиться публикацией