ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ МОЖЕ СУТТЄВО ЗМІЦНИТИ МИТНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

В умовах реформи децентралізації, адаптація сектору безпеки вимагає застосування особливих підходів, методів та моделей. За оцінками ЦДАКР, найбільш ефективним є комплексний підхід, заснований на синергії зусиль всіх компонентів нації — окремого громадянина, громадянського суспільства та державного апарату.

Широке залучення громадян та громадянського суспільства в рамках новостворених територіальних громад до сприяння діяльності правоохоронних органів на місцях, створення добровольчих пожежних команд, ліквідації наслідків стихійних лих, підвищення ефективності централізованої системи територіальної оборони дозволяє сформувати ефективну систему «національної стійкості» (national resilience), що забезпечуватиме здатність нації адаптуватися й прогресивно розвиватися під постійними негативними «гібридними» впливами.

У свою чергу, структури, що забезпечують безпеку державного кордону займають специфічне місце серед інших складових сектору безпеки. Виходячи з особливостей забезпечення охорони державного кордону, ці функції повинні здійснюватися максимально централізовано і не допускати будь-якого поділу кордону на децентралізовані ділянки з розподілом відповідальності між місцевими органами влади чи об’єднаними територіальними громадами.

Реформа децентралізації має позитивні результати з точки зору активізації участі громадянського суспільства у охороні кордону. На даний час, у прикордонних районах створено та діє 247 громадських формувань з охорони державного кордону, які нараховують більше 3 тисяч членів.

ЦДАКР, підтримуючи ініціативи як ДПСУ, так і громадянського суспільства, пропонує зосередитися на таких напрямках удосконалення системи залучення громадян до охорони кордону:

 • зменшення мінімальної чисельності громадських формувань до 5 осіб, що дасть змогу створювати такі формування в малонаселеній місцевості прикордоння;
 • спрощення процедури погодження статутних документів громадських формувань;
 • розширення кола службових осіб, уповноважених віддавати доручення членам громадських формувань;
 • вивчити можливості створення для сприяння ДПСУ в охороні державного кордону добровольчих воєнізованих формувань в рамках реформування системи територіальної оборони (питання про відомчу приналежність таких формувань повинне розглядатися в ширшому контексті реалізації існуючих задумів щодо реформування системи територіальної оборони);
 • в рамках відпрацювання підходів до створення добровольчих воєнізованих формувань для сприяння ДПСУ в охороні державного кордону, доцільно започаткувати дискусію з залученням представників Верховної Ради України, РНБО, ДПСУ, громадянського суспільства, експертних аналітичних центрів, в тому числі, для розробки відповідної законодавчої бази та інтеграції нових добровольчих формувань в існуючу та перспективну систему охорони державного кордону в умовах реформи децентралізації.
 • передбачити можливість розробки окремого механізму координації діяльності підрозділів ДПСУ, добровольчих воєнізованих формувань та відповідних ОТГ, в тому числі, з точки зору, кадрової, ресурсної, інфраструктурної підтримки добровольчих воєнізованих формувань.

Окремим напрямком адаптації сектору безпеки до процессу децентралізації є сфера забезпечення митної безпеки держави. Виходячи з нормативно-правової бази діяльності ДФС України, а також фактичного характеру діяльності її митних підрозділів, митна політика та практика не є безпосередньо предметом реформи децентралізації. В ході реформи децентралізації не передбачається передавати (навіть частково) повноваження митних підрозділів ДФС України об’єднаним територіальним громадам (ОТГ). Так само, ОТГ не будуть мати прямого впливу на реалізацію митної політики та практики.

В той же час, децентралізація може стати тим інструментом, який може суттєво зміцнити митну безпеку України. З одного боку, сталий економічний розвиток регіонів, покращення соціально-економічної ситуації як по всій країні, так і в прикордонних областях, зробить «масову» контрабанду товарів загального вжитку економічно невигідною. З іншого боку, реалізація заходів в рамках формування нової «матриці безпеки» за принципом національної стійкості та залучення на добровільних засадах місцевих мешканців до охорони державного кордону України може суттєво підвищити ефективність прикордонного та митного контролю.

Крім того, ефективність боротьби з контрабандою в умовах децентралізації можуть суттєво підвищити  міжнародні проекти з підтримки діяльності українських митних структур. Мова, зокрема, йде про співпрацю Державної фіскальної служби України з Місією ЄС з прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM).

У свою чергу, здійснення ефективної митної політики, за рахунок нестандартних кроків Уряду України, прямо впливає на суттєве покращення економічної ситуації в регіонах і, як наслідок, на зміцнення згаданої «матриці безпеки». У цьому плані, варто згадати так званий «дорожній експеримент», в ході якого місцеві бюджети отримують 50% коштів від надходжень митних платежів, зібраних понад планом, на розвиток автомобільних доріг. Також, подібний позитивний ефект має рішення щодо зарахування акцизу з пального до місцевих бюджетів у 2018 році.

Важливим інструментом забезпечення митної безпеки України є активізація безпосередньої комунікації регіональних громадських організацій з митними органами. Діяльність місцевих громадських організацій щодо викриття корупції та злочинних схем на митницях може стати провідним напрямком формування нової моделі функціонування митної служби в умовах децентралізації.

В рамках удосконалення діяльності митних органів в умовах децентралізації ЦДАКР пропонує:

 • створити постійний механізм комунікації громадянського суспільства з митними органами в рамках підвищення ефективності забезпечення митної безпеки України (зокрема, можливо передбачити в ОТГ, в яких діють митні органи, створити постійно діючі платформи комунікативні платформи для оперативного розгляду інформації, яка надходить від громадян та громадських організацій; до діяльності цих платформ варто залучити представників ОТГ, місцевих громадських організацій, митних органів, ДПСУ, а також добровольчих організацій зі сприяння охорони державного кордону);
 • спрямувати додаткові зусилля уряду України щодо створення привабливого інвестиційного клімату та умов для ведення малого та середнього бізнесу у прикордонних районах для покращення соціально-економічної обстановки і руйнації підґрунтя для розвитку масової контрабанди та деструкції організованої злочинності на кордоні за рахунок виведення місцевого населення з відповідних мотиваційних впливів.
 • в рамках роботи щодо відпрацювання підходів до створення добровольчих воєнізованих формувань у сфері сприяння охорони державного кордону передбачити врахування сфери забезпечення митної безпеки, звернувши особливу увагу на боротьбу з контрабандою (в тому числі, на етапі попередження та виявлення місцевих злочинних угруповань).
 • посилити транскордонне співробітництво українських та іноземних добровольчих громадських формувань (громадських організацій, об’єднань тощо) у прикордонних регіонах для спільного формування системи протидії контрабанді та іншим порушенням митної безпеки.
 • розглянути можливість надання фінансової допомоги з боку ЄС для розвитку проектів з розвитку транскордонного співробітництва українських та іноземних добровольчих громадських формувань (громадських організацій, об’єднань тощо) у прикордонних регіонах з метою підвищення ефективності протидії контрабанді.
 • передбачити можливість виділення частини коштів, отриманих ОТГ в рамках нестандартних кроків уряду («дорожній експеримент», акциз з продажу пального тощо) на підтримку проектів за участі громадянського суспільства щодо зміцнення митної безпеки, в тому числі, протидії контрабанді.

 

Підводячи підсумки слід зазначити, що реалізація концепції «національної стійкості» у сфері охорони державного кордону (в тому числі, митної безпеки) має відбуватися за спеціально сформованими для прикордонних умов принципами. Як вважає ЦДАКР головним принципом у цьому відношенні повинно бути збереження централізованого принципу координації з боку Адміністрації Держприкордонслужби та митних служб ДФС діяльності органів місцевого самоврядування з питань залучення громадян України на добровільних засадах до участі в охороні державного кордону.

В той же час, доцільно стимулювати ОТГ до активної участі у створенні, кадровому та ресурсному забезпеченні добровільних формувань для виконання завдань з охорони державного кордону та боротьби з контрабандою.

 

Михайло Самусь,

заступник директора з міжнародних питань

Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння

Поделиться публикацией